Wij denken vanuit groei!

De uitgangspunten van Onderwijsgilde Oost:

  •  Bouwen aan een stevige basis

  •  Echt samenwerken

  • Gaan voor exclusieve onderwijskwaliteit

  • Talenten tot bloei laten komen en benutten

  • Mogelijkheden en meerwaarde ontdekken in de praktijk

  • Specialiseren

Wij denken vanuit groei! Geïnspireerd door het Gildesysteem, waar je leerling en meester tegelijk kunt zijn. Vanuit visie, kennis en inzicht werken we aan het vergroten van de vakbekwaamheden van de professionals op zowel pedagogisch, didactisch én vakinhoudelijk gebied.

We willen de leerkracht stimuleren om zijn/haar eigen waarde voor het kind en het onderwijs te (her)ontdekken. Daarbij willen we op een inspirerende en dynamische wijze, zij aan zij met het team, inzetten op het vergroten en versterken van een optimale, kansrijke leeromgeving voor alle leerlingen.

We bieden een professionaliseringsaanbod op niveau voor individuele leerkrachten, teams, organisaties of besturen. 

 

Even voorstellen

De experts achter Onderwijsgilde Oost

Onderwijsgilde Oost is een initiatief van drie experts in onderwijs en opvoeding: Willeke Evers, Gerda Wassink en Marian Koolhaas. Wij kennen het onderwijs en de kinderopvang van binnenuit en werken/wonen in het oosten van het land met gezamenlijke roots bij SONedutraining, Iselinge Academie in Doetinchem en Saxion in Deventer.

Willeke Evers, Gerda Wassink en Marian Koolhaas

Willeke Evers

 

Opleider, adviseur, trainer en teamcoach voor het basisonderwijs en in de kinderopvang. De focus gericht op het creëren van een duurzame onderwijsontwikkeling en een uitdagende speel-leeromgeving, met name binnen het domein van taal en lezen.  

Mijn aanpak kenmerkt zich door met ervaring, deskundigheid, enthousiasme en passie een krachtige impuls te geven aan de versterking c.q. verbetering van het onderwijs en de kinderopvang. Ik richt mij op de ontwikkeling van onderwijsconcepten en het ontwikkelen en implementeren van een visie, waarbij natuurlijk ook het versterken van de daarbij behorende professionele en/of leerkrachtvaardigheden hoort. Vaak werk ik enige jaren, zij aan zij, met het team, want bij mij staat eigenaarschap van het team voorop!

Daarnaast ondersteun ik, als taal-/leesspecialist, ook scholen die op korte termijn een stevige impuls nodig hebben voor de versterking van bijvoorbeeld de leesvaardigheid op hun school

Motto: Laat het team groeien en bloeien. 

Gerda Wassink-Harrewijn

 

 Trainer, opleider en coach voor het basisonderwijs, waarbij de focus gericht is op alles wat met interactie, communicatie en gedrag te maken heeft.

Mijn expertise omvat het meedenken over het pedagogisch klimaat zichtbaar maken, groepsdynamica, werkhouding en zelfstandigheid bevorderen, effectieve (pedagogische) interactie, orde houden, oplossingen voor moeilijke groepen en gedragsproblemen, ouderbetrokkenheid, gesprekvoering met ouders en/of kinderen, leerkrachtvaardigheden versterken en ontwikkelen, professioneel en persoonlijk leiderschap, maar ook persoonlijke leerkracht- en teamcoaching.

Bij gedrag is het altijd de vraag:  “Waar zit de angel, de trigger of de drempel die je weg houdt van je doel? Op welke knop moet je drukken om de deur open te laten gaan?” Die zoektocht is de uitdaging van elke professional en daar kan ik enorm van genieten.

Daarbij werk ik ook als trainingsacteur en ben ik in staat om met een grote glimlach de realiteit in een oefensituatie zichtbaar te maken. Een efficiënt en leuk onderdeel van mijn werkzaamheden. 

Motto: Waardeer wat je hebt, werk toe naar je verlangen!

Marian Koolhaas

 

Ervaren in het opleiden van professionals (PABO – OGO – IB-opleider), het ontwerpen van opleidingen, het begeleiden van schoolontwikkelingstrajecten, het uitvoeren van onderzoek, begeleiding bij het inrichten van IKC’s, zomerscholen en thematisch gericht onderwijs en als interim directeur in het basis- en speciaal onderwijs. 

Mijn kracht is het leggen van een aansprekende basis en altijd actief op zoek naar actuele onderwijsbehoeften en innovatiekansen in de regio, waarvan  overstijgende samenwerking tussen scholen, kinderopvang en gemeentes een onderdeel kan zijn.

Motto: De school is een oefenplaats waar ontmoeting plaats vindt.